نمای مدرن خیابان یخچال
نمای مدرن خیابان یخچال
نمای مدرن خیابان یخچال
نمای مدرن خیابان یخچال
نمای مدرن خیابان یخچال
نمای مدرن خیابان یخچال
نمای مدرن خیابان یخچال
نمای مدرن خیابان یخچال
نوع پروژه : طراحی نما
نوع کاربري : مدرن - مسکونی - نما -
کارفرما : آقای محجوبی
مساحت : 750 متر مربع
محل پروژه : منطقه 3 - یخچال

نمای هر ساختمان در شکل‌دهی به مجموعه شهری که در آن حضور دارد، موثر است. اگر به نمای یک ساختمان بدون در نظر گرفتن نمای دیگر ساختمان‌های شهر توجه شود، همگونی نمای شهری در مجموع از بین می‌رود.
به نقل از پایگاه اطلاع رسانی شهرسازی و معماری، بررسی آماری نشان دهنده این موضوع است که در هر سال ۵۰ میلیون نفر به جمعیت شهر نشین کشورهای در حال توسعه اضافه می‌شود. در ایران نیز شهر نشینی طی دهه‌های گذشته با شتاب فزاینده ای گسترش یافته و همچنان این روند ادامه دارد.

طراحی نما،کمیته نما،کمیته نما منطقه۱تا۲۲

از پروژه هاي ديگر پادنا آمود ديدن کنيد

ارسال ديدگاه

یوسف آباد-تقاطع ولیعصر (عج) و مطهری – خیابان لارستان – نبش کوچه پور فلاح پلاک۱۸
021-88854833