نمای آجری کلاهدوز
نمای آجری کلاهدوز
نمای آجری کلاهدوز
نمای آجری کلاهدوزنمای آجری کلاهدوزنمای آجری کلاهدوز
نوع پروژه : طراحی نما
نوع کاربري : مدرن - مسکونی - نما -
کارفرما : آقای یعقوبی
مساحت : 120 متر مربع
محل پروژه : منطقه 13 - کلاهدوز

معماری مدرن بدینخاطر پا به عرصه حیات نهاد که به انسان یاری رساند که در دنیای جدید همچون کاشانه خود احساس آسایش کند. مفهوم این احساس آسایش، فراتر از نیاز به سرپناه، پوشاک و غذاست؛ و در وهله نخست به مفهوم همانند پنداشتن خود با محیط زیست طبیعی و اجتماعی است. این مفهوم در عین حال نوعی احساس تعلق ومشارکت را نیز دربردارد، یعنی تملک جهان آشنا و درک شده. انسان باید احساس کند که از جمله درمعرض چیزهای شناخته شده و با معنی قرار دارد. ما همه آگاهیم که این تعیین هویت در جهان مدرن مشکلآفرین شده است. محیطهای بسته و امن گذشته فروپاشیدهاند، و ساختارهای جدیدی را می طلبند.

معماری مدرن یکی از این صور است. هدف کلی معماری مدرن این است که برای انسان سکونتگاه جدیدی تدارک ببیند. این سکونتگاه جدید باید نیاز به شناسایی را برآورده سازد و بدین ترتیب تجلی «رابطه دوستانه» جدید بین انسان و محیط زیست او باشد.

لوکوربوزیه در سال ۱۹۲۳ نوشت:« مسئله خانه، مسئله عصر است. »

طراحی و اخذ تاییدیه نما از شهرداری منطقه ۱۳

طراحی نما،کمیته نما،کمیته نما منطقه۱تا۲۲

از پروژه هاي ديگر پادنا آمود ديدن کنيد

ارسال ديدگاه

یوسف آباد-تقاطع ولیعصر (عج) و مطهری – خیابان لارستان – نبش کوچه پور فلاح پلاک۱۸
021-88854833