ارسال شده در ۱۶ شهریور ۱۳۹۵

دکوراسیون :

دکوراسیون داخلی

دکوراسیون داخلی

معنای لغوی صحیح دکوراسیون داخلی decoration به شرح زیر است :لغتنامه دهخدا : واژه ای فرانسوی که در اصطلاح ، نمایشنامه و سینما . عمل تزئین . منظره یک صحنه .فرهنگ فارسی معین : عمل تزئین صحنه نمایش یا سینما . منظره یک صحنه .فرهنگ لغت عمید : تزئین صحنه تئاتر یا سینما . تزئینات داخلی ساختمان . معنای مفهومی و عملکردی این واژه به شرح ذیل است : نمیتوان تعریفی کتابی و شرحی تیتر وار برای آن درنظر گرفت . بنابر این توضیجاتی ارائه می شود و در ادامه ، نکات آن نیزذکر میشود .
رنگ هایی در یک تم رنگی را در کنار هم بگذاریم . نتیجه چیست ؟ این یک دکوراسیون( طراحی داخلی ) است ؟ از ترفندهای معمول و تقلید ، پیروی کنیم . نتیجه چیست ؟ آیا این طراحی داخلی محصوب میشود ؟ برای دکوراسیون سبک درنظر بگیریم ؟ آیا طراحی داخلی است ؟ این موارد ، هیچکدامشان طراحی داخلی نیستند . نتنها طراحی داخلی سبک ندارد ، بلکه برای معماری و کلیه شاخه های معماری نمیتوان سبک درنظر گرفت . (دلایل : رجوع به مقاله کانسپ های معماری و سبک های معماری ) آیا فردی را میشناسید که تمامی خلق و خو ، رفتار ، روحیات و علایقش مانند دیگری باشد ؟ خیر . نمیتوان اورا یافت . هیچ شخصی همانند دیگری نیست . این طبیعت است . نمیتوان با آن مقابله کرد . پس حال که اینگونه است . چرا دکوراسیونی که در آن طرف کره زمین طراحی و اجرا شده است ، در جایی دیگر از کره زمین نیز اجرا میشود ؟؟؟ در یک خانواده خصوصیات همانند دیگری نیست ، چه برسد به قاره ها .

دکوراسیون داخلی

دکوراسیون داخلی

دکوراسیون باتوجه به خصوصیات فردی ، و نهایتا خصوصیات خانوادگی شکل میگیرد . ( خانوادگی منظور اجتماعی از افراد است که در یک فضا با یکدیگر مدتی را میگذرانند . مثال خانواده – محیط کار – مدرسه – دانشگاه و . . .). هر بنا دکوراسیونی شاخص و مختص به خودش ، در راستای کاربر ، دارد . به این معنا که : هر بنا باتوجه به نیازها ، خواسته ها ، علایق ، خصوصیات و خلق و خو و … مختص به افرادی که از آن بنا استفاده میکنند ، دکوراسیون مختص به خودش را دارد . طراحی دکوراسیون ، وابسته به عواملی است و طراحی آن بسته به ملاک هایی شکل میگیرد . که در ذیل ارائه می شود .

 عنصر :

دکوراسیون داخلی

دکوراسیون داخلی

هر فرد عنصری وجودی دارد . ( آب – آتش – خاک – فلز – چوب )قسمتی از خصوصیات اخلاقی و رفتاری فرد در راستای خصوصیات عنصر درونی اوست . به معنای آن که در طبیعت ، عنصر هرگونه که است ، فرد دارای آن عنصر نیز آن خصوصیات را در خود دارد .
مثال ۱: فردی عنصر درونیش چوب است . آتش چوب را میسوزاند . چوب آتش را تقویت میکند . چوب بر زمین قلبه میکند . زمین چوب را از بین میبرد . چوب از آب تغذیه میکند . آب چوب را فرسوده میکند . فلز چوب را میبرد . چوب در طبیعت اینگونه است . عنصر فرد نیز اینگونه میباشد . بنایی که خصوصیات آتش را داشته باشد. فضای مناسبی برای فردی که عنصر وجودیش چوب است ، نمیباشد . آتش چوب را نابود میکند .
مثال ۲: فردی عنصر درونیش آتش است . آتش سوزان است ، هرآنچه را در روبه روی خود احساس کند ، میسوزاند . گویی تاب دیدن برتر از خود را ندارد . غرورش کنار گذاشته نمیشود . هیجان و اشتیاق و شور از خصوصیات آتش است . آتش از چوب تغذیه میکند و چوب را از بین میبرد . چوب قدرت دهنده موقتی آتش است . آتش فلز را ذوب میکند . آب و آتش دشمنان دیرینه اند و صلحی برای آنها تعریف نمیشود ، ممکن است آب فراوان باعث آرامش موقتی آتش شود . خاک آتش را ساکت میکند . آتش خاک را محکم و استوار میسازد .
مثال ۳ : فردی عنصر درونیش آب است : حرکت از خصوصیات آب است . آرامش ، صبوری ، زندگی ، شخصیت آب را میسازد. آب ، خاک را از بین میبرد . خاک ، آب را آلوده میکند . آب و آتش تضاد هستند (رجوع به مثال ۲ ). آب ، فلز را از بینمیبرد .فلز در آب خاصیت آب را تغییر میدهد . آب ، چوب را از بین میبرد . چوب از آب تغذیه میکند .همانطور که ذکر گردید ، عنصر ، فقط قسمتی از طراحی را به خود اختصاص میدهد . این موضوع ، به این معنا نیست که تمام دکوراسیون داخلی وابسته به عناصر است . وابسته است ، ولی فقط قسمتی از وابستگی .بر اساس محاسباتی ، عنصر وجودی افراد تعیین میشود ، که وابسته به جنسیت و تاریخ تولد فرد می باشد .

 ماه تولد :

دکوراسیون داخلی

دکوراسیون داخلی

افراد در ماه های مختلف متولد میشوند . که هرماه ، دارای نمادی است . ماه های تولد ، قسمتی از خصوصیات اخلاقی فرد را تشکیل میدهند . که بی ربط با عنصر وجودی نیست . خصوصیات اخلاقی ماه تولد ، یکی از راه هایی است که میتوان خلق و خوی کاربر بنا را متوجه شد و طرحی متناسب با آن خلق و خو خلق کرد . در این زمینه . کتب بسیاری میباشد که میتوان به آن رجوع کرد .خیر . این یک خرافات نیست . بلکه حقیقتی است . در رابطه با اخلاقیات متولدین ماه ها . این شیوه بسیار کمک میکند ، تا بدانیم افراد چه ویژگیهای اخلاقی دارند . تحقیق کنید ! بله . بپرسید . از افراد مختلف سوال کنید ، تا متوجه صحت این موضوع شوید . بله حقیقت دارد .
مثال ۱ : وقتی گفته میشود . نماد ماه مرداد ، شیر است ، فلز این ماه طلا ، عنصر آتش . این به این معناست که ما به عنوانیک طراح ، جواب اکثر سوالهایمان را بابت طراحی برای چنین شخصی دردست داریم …. البته آن قسمت از طراحی که به ماه تولد مربوط میشود . بسیار مشخص است . شیر سلطان است . از تجملات لذت میبرد . عنصرش آتش است . نمیتوان برای او فضایی با مشخصات عنصر متضاد ، طراحی کرد . طرحی که لایق برتری او نباشد ، مورد پذیرش نیست .
اگر آرامشی که او برای خواب نیاز دارد ، فراهم نباشد ، خشم او مهار ناشدنیست . اگر آشپزخانه خانه او ، طوری طراحی شود که پنجره های دور تا دور آشپزخانه ، همسر اورا به زمین و زمان نشان دهند ، عواقبش بپای طراح است . در خانه یک مردادی آرامش و امنیت . حکم آب برای حیات را دارد . به فکر گل های مصنوعی و یا
هرچیز مصنوعی دیگری برای تزئین قسمتی از منزل نباشید . از نظر او ، این کار جریان زندگی را کور میکند . و . . .آیا این نکات کمکی نکردند ؟ اینکه از خصوصیات رفتاری متولدین ماه ها آگاه باشیم . اصلا به این معنا نیست که فقط در راستای این موضوع طراحی کنیم . اصلا .

دکوراسیون داخلی

دکوراسیون داخلی

این موضوع تنها قسمتی از طراحی را به خود اختصاص میدهد . برای آگاهی از خصوصیات اخلاقی متولدین ماه ها ، کتاب های بسیاری به چاپ رسیده است . بنده در این زمینه . دو کتاب را پیشنهاد میکنم .
۱ کتاب طالع بینی خورشیدی – گرداورنده و نگارش : محمدرضا دژکام و مجید یزدانیان – نشر منشأ دانش 
۲ طالع متولدین ……………..( نویسنده این کتاب ، برای تک تک ماه ها کتابی در قطع کوچک ارائه داده است ) نویسندگان : لینداگودمن – کاتاکار – ریچاردکریز –ژوزف پولانسکی – مترجمین : دکتر شهرام ظریف – کامبیز هادی پور – ویراستار :معصومه منوچهری – انتشارات سما .
روش سومی هم در این باره وجود دارد . به صورت تجربی ( به این صورت که رفتار افراد متولد ماه های مختلف را در اطرافخود ، طی مدتی زیر نظر بگیریم و یا از آنها سوالاتی در این زمینه بپرسیم .) (این نکته قابل ذکر است که این روش فقط کامل کننده است و فقط به این روش نمیتوان اکتفا کرد ) .

 رنگ :

دکوراسیون داخلی

دکوراسیون داخلی

رنگ از جمله مباحثی است که بیشترین اشتباه درآن رخ میدهد .اکثرا به زبان آمیانه ، سِت( کنار هم قرار دادن چند رنگ در یک تم رنگی در کنار هم) کردن رنگ را ، دکوراسیون میدانیم .افرادی که از دکوراسیون و معماری هیچ سررشته ای ندارند هم آن را میدانند ( این نکته باید ذکر شود که این روش اشتباه
است )پس اگر قرار باشد رنگ هارا در یک تم رنگی انتخاب کنیم . تکلیف ملاک های دیگر طراحی چه میشود . ملاک های دیگر طراحی را کنار میگذاریم . آیا ما نیز همانند اشخاصی که در این زمینه اطلاعاتی ندارند باید فکر کنیم ؟ فرق بین ما و آنها چیست ؟نکته دیگری که اشتباهاتی جبران ناپذیر درپی دارد ، در این عبارت جای گرفته است.

روانشناسی رنگ:رنگ روانشناسی ندارد . رنگ قرمز دارای خصوصیات زیر است . نه . ابدا . هرگز . رنگ برای یک مکان ، فرد ، شرایط ، یک معنا را دارد و یک حس بصری را ایجاد میکند . و برای یک مکان ، فرد و شرایط دیگر ، معنا و حس بصری دیگر . اصلا ثبات در این مقوله نمیگنجد . فرض کنید . که برای مکانی گرمسیر طراحی انجام میدهید . و آن طرف هم به شما گفته شده است . که روانشناسی رنگ قرمز ، هیجان آور است برای افراد افسرده پیشنهاد میشود . حال ، شما قرمز را برای چنین فرد افسرده ای در مکان گرمسیر انتخاب میکنید ؟ وقتی ما از رنگ شناسی آگاهی نداریم ، او چه گناهی دارد که از گرما و آشفتگی هلاک شود .
این مثال ، کمی به ندرت اتفاق می افتد . در مثالی دیگر به شرح آن میپردازم تا روشن تر شود .در روانشناسی رنگ(گفته شد که اشتباه است )گفته میشود که رنگ آبی آرامش دهنده است . حال برای فردی با عنصر چوب ، میتوان از این رنگ به مقدار زیاد استفاده کرد . برای اینکه او آرامش داشته باشد . خیر . چیزی به جز تضعیف او در پی نخواهد داشت .

دکوراسیون داخلی

دکوراسیون داخلی

اینکه رنگ ها همراه خود خصوصیاتی دارند . کاملا صحیح است . ولی اینکه این خصوصیات در همه شرایط یکسان است کاملا اشتباه میباشد . در جایی که رنگ قرمز و آبی درکنار همدیگر استفاده شده است . آرامش ایجاد میکند ؟ خیر چیزی به جز جنگ و تضاد را شاهد نخواهیم بود .رنگ ها خصوصیات دارند . شخصیت دارند . حس ایجاد میکنند . ولی این ها همه ثابت نیستند . قانون وجود ندارد . ثبات در میان نیست .معمول شده است که دکوراسیون منزل اکثر ایرانی ها رنگ های کرم و قهوه ای را به خود اختصاص میدهد . با روحیه خود این کار را نکنید .! خود را به سمت افسردگی میبرید ؟ ! رنگ های کرم و قهوه ای ایجاد حس شاهانه میکنند . ظاهری فریب دهنده دارند . مدتی که بگذرد ، افسردگی در پیش است . بی روحی همراه آن میشود . ناامیدی ، امراض روحی ، بی رمقی ، و هزاران عوارض مخرب دیگر .امان از آن روزی که در خانه ای که نورگیری مناسب ندارد ، این رنگ ها بکارگرفته شوند ( منظور رنگ غالب است . رنگ کرم و قهوه ای به وفور ).

دکوراسیون داخلی

دکوراسیون داخلی

رنگ ها همانند جوانان هستند و یا بهتر است گفته شود همانند تمامی ما انسان ها . تا کنون به این موضوع برخورده اید که در جلسه ای بنشینید و اکثر افراد با موضوعی موافق باشند ؟ دو گروه و دو نظر در جمع وجود دارد عده ای تعدادشان کم تر از آن عده دیگریست . قطعا آن تعداد از افراد که بیشتر هستند نظرشان ، نظر غالب بر جمع میباشد و بسیار تاثیر گذار تر از گروه دیگر . و یا بچه های مدرسه ای را دیده اید که چه رفتاری دارند ؟ تعداد بچه ای که در دعوا های شیرین دوران کودکی باهم متحد هستند ، برتری خود را به آن افراد کم اثبات میکند . رنگ ها نیز اینگونه اند . آن رنگ غالب که بیشترین تاثیر را چه از لحاظ بصری و یا چه از لحاظ فیزیکی داشته باشد ، تاثیر اصلی را بر روی فرد دارد . این طبیعت رنگ هاست .هیچ رنگی ، رنگ بد بشمار نمی آید . رنگ ها همه مفید و بسیار عالی هستند . اگر در جای خود بکارگرفته شوند .

 مصالح :

دکوراسیون داخلی

دکوراسیون داخلی

شاید پرسیده شود که مگر مصالح هم حسی در فرد یا افراد ایجاد میکنند . و یا مگر مصالح خصوصیات دارند ؟ در جواب باید گفته شود که بله . مصالح هرکدام خصوصیات اخلاقی دارند . ویژگی را در بطن خود جای داده اند . که با عناصر نیز بی ارتباط نیستند .
برای مثال : شیشه شکننده است . مغرور و خود نمااست . مقاومت ندارد و … شاید بپرسید چه ارتباطی با دکوراسیون دارد ؟ آیا میتوان از شیشه برای منزل یک متولد مرداد به وفور استفاده کرد ؟ آیا میخواهید غرور اورا افزایش دهید ؟ هر مصالحی در دسته خصوصیات عنصر مربوط به خود قرار میگیرد . مصالح چوب ، خصوصیات عنصر خودش را دارد . مصالح فلز ، نیز همینطور . و آجر و محصولات خشتی نیز خصوصیات خاک . خصوصیات سنگ با خصوصیات خاک متفاوت میباشد و . . .

 کاربری :

دکوراسیون داخلی

دکوراسیون داخلی

افراد ، شغل های متعددی دارند . به شیوه های گوناگون زندگی میکنند . دین ، مکتب ، راه و سبک های متفاوتی برای زندگی دارند . در شرایط آب و هوایی مختلف زندگی میکنند . و نکته دیگری که هائز اهمیت است ، کاربری بناها باهم متفاوت است (مسکونی – تجاری – اداری – آموزشی – بهداشتی درمانی و … )
چطور برای دو بنا با کاربری یکسان ، یک طراحی ارائه دهیم ؟ هرگز امکان پذیر نیست . نباید رخ دهد .کاربری مسکونی را برای یک بنا درنظر بگیرید . در این بنا فقط یک نفر زندگی میکند . دین او اسلام است . شغلش معلم .متولد مرداد است . عنصر وجود او (براساس فرمول ارائه شده در کتاب ۳۶۵ راز فنگ شویی ) آتش است . اضافه وزن دارد و فردی چاق محصوب میشود .
طراحی دکوراسیون برای این فرد ، با طراحی دکوراسیون برای فردی دیگر بسیار متفاوت است .( نه تنها این دکوراسیون این فرد ، بلکه هیچ دکوراسیونی نباید همانند دیگری باشد . هر طراحی ، مختص به یک شرایط خاص ، کاربری خاص ، استفاده کننده یا استفاده کننده های خاص است و با دیگری متفاوت میباشد . )
برای این فرد چگونه طراحی کنیم ؟ شرح چگونگی طراحی فقط جنبه نمونه دارد . و الزامی در آن نیست . طراحی ارائه شده مطلوب است ولی شما میتوانید به نحوه دیگری طراحی کنید . که آن نیز مطلوب باشد و برگرفته از پنج فاکتور بالا .تنها یک نفر در این خانه رندگی میکند . ( فرض میکنیم او قرار است در طول مدتی که در این منزل زندگی میکند . یک نفر باشد . و یا نهایتا دو نفر . )در مدتی که تنهاست ، او درمعرض افسردگی است . تمام کارهایش را خودش انجام میدهد . نیاز به روحیه دارد . یک نواختی برای او بزرگ ترین سَم است .

دکوراسیون داخلی

دکوراسیون داخلی

او در معرض افسردگی است . نباید رنگ های بی روح و کسل کننده استفاده شود . مصالح جذب کننده انرژی باید باشند(علم فنگ شویی ، سنگ درمانی ) تک تک ملاک ها باید روحیه بخش باشند . از یک نواختی باید پرهیز شود .او مسلمان است . مسلمین نماز میخوانند . اکثراً علاقه بسیاری دارند که نماز صبح را بخوانند، ولی سخت ترین نماز ، نمازصبح است . چراکه باید از خواب شیرین صبح بیدار شوی . طراحی اتاق خواب این فرد باید بر این اساس طراحی شود . نورگیر مناسب درجهت طلوع خورشید درهنگام صبح .( البته این ملاک بسته به طراحی معمار است ) میتوان نورگیر را باتوجه به دکوراسیون تغییر داد . برای مثال فرض میکنیم که نور بسیار خیره کننده ای برای اتاق طراحی شده است . میتوان از پرده لوردراپه استفاده کرد . چه اشکالی دارد که با نور صبحگاهی بیدار شود ؟ برای نماز صبح چه ایرادی دارد که اتاق را طوری طراحی کنیم که خواب او عمیق نشود ؟ شاید پرسیده شود که چگونه ؟ جهاتی که برای خواب درنظر میگیریم در نحوه خواب او تاثیر میگذارد . او معلم است . سر صبح باید برای رفتن به مدرسه بیدار شود . میتوان با نحوه قرار گیری تخت او خواب او را کنترل کرد .

دکوراسیون داخلی

دکوراسیون داخلی

متولد مرداد است و عنصر آتش ( عناصر دورنی در کتاب ۳۶۵ راز فنگ شویی ) . خصوصیات مرداد ذکر شد . خصوصیات عنصر آتش نیز ذکر شد . با توجه به خصوصیات راه کار های بسیاری میتوان درپیش گرفت . برای مثال عنصر آتش و ماه مرداد اغلب گرمایی هستند . (و یا میشود از خود فرد سوال پرسید . و برخی از سوالات را در قالب پرسشنامه از او پرسید )رنگ ها نباید گرمای زیادی تولید کنند . رنگ های گرم اگر زیاد باشند ، برای این شخص مضر هستند . این فرد اضافه وزن دارد . ( از او
سوال میشود آیا دوست دارد که وزن خود را کاهش دهد ؟ ) میتوان با رنگ بندی های محل غذا خوردن این فرد اشتهای اورا کم کرد . رنگ هایی که اشتهای انسان را کم میکنند رنگ های تیره هستند . که باعث بی میلی و بی رمقی در فرد هنگام غذا خوردن میشوند .فرد برای چاقی باید در تحرک باشد . البته این تحرک میتواند با استفاده از ملاک های طراحی دکوراسیون تنظیم شود و در برنامه فرد قرار گیرد . ( با استفاده از طراحی درست )شاید این سوال پیش بیاید که چگونه فرد با استفاده از دکوراسیون میتواند تحرک داشته باشد ؟ رنگ های محرک و شاد یکی از این راه هاست . باید توجه داشت که این رنگ ها در مکان درست و به مقدار معین (در حد معمول و درست . . . به این صورت که اگر لازم است به مقدار زیاد و اگر لازم است به مقدار کم و اگر هم لازم است به اندازه معمول و متوسط به کار گرفته شوند ) استفاده شوند .

برای مثال :این فرد که اضافه وزن دارد و ماه تولد او مرداد است و همچنین عنصر وجودی او آتش است . نباید از رنگ محرک نارنجی و یا قرمز در جایی از خانه که او بیشترین وقت خود را در آن میگذراند استفاده کرد . زیرا او عنصرش آتش است . این رنگ ها شعله اورا افزایش میدهد . زیرا او مدام این رنگ هارا در کنار و اطراف خود حس میکند . بلکه برای تحرک او میتوان از رنگ های محرک و شاد در جایی از منزل که او برای کاری میرود و برمیگردد ، استفاده کرد . و یا از این رنگ ها ی شاد قرمز و نارنجی در اشیائ مختلف خانه در قسمتی از خانه که او بیشترین تردد و سکونت را دارد ، به مقدار کم و پراکنده استفاده کرد .

دکوراسیون داخلی

دکوراسیون داخلی

به غیر از رنگ های قرمز و نارنجی رنگ های محرک دیگری نیز هستند . که باعث شادی آفرینی و تحرک میشوند . همانندبرخی از تم های رنگی زرد و سبز و یا آبی فیروزه ای .
دقت شود که رنگ ها یک شخصیت ندارند . که برای مثال گفته شود رنگ زرد این شخصیت را دارد و رنگ قرمز و یا رنگی دیگر شخصیت دیگر . نمیتوان قانون تعیین کرد . اگر مستطیلی را که طول آن حدود ده واحد و عرض آن حدود یک واحد است را درنظر بگیریم و در وسط طول آن ، عدد صفر را قرار دهیم . میتوانیم تم های رنگی را بهتر بشناسیم . به این صورت که . برای صفر ، رنگ سفید مطلق را درنظر بگیریم و به سمت راست و یا چپ که میرویم رنگ به سمت سیاه میرود . و یا
برای رنگ زرد ، رنگ از سفید به سمت زرد مطلق میرود . و یا رنگ های دیگر هم به همین صورت . به همین دلیل برای مثال رنگ زردی انتخاب میکنیم که در حدود رنگ سفید ( صفر ) قرار دارد و با کمی فاصله . خب این رنگ را حدودآً لیمویی فرض کنیم . رنگ لیمویی مایل به رنگ سفید آیا با رنگ زردی که در مستطیل رنگ از سفید مقدار زیادی فاصله دارد ، شخصیت ، خصوصیت ، خواص و اثر یکسانی دارد ؟ هرگز . مثال این فرد ، شرح شد . به این دلیل که بدانیم در ملاک کاربری ، که ملاک پنجم است چگونه باید تصور کنیم و طراحینماییم .

دکوراسیون داخلی

دکوراسیون داخلی

نکته ای هائز اهمیت لازم به ذکر است . هیچ کدام از ملاک ها از آن یکی ارجهیت ندارد و همه ملاک ها باید همزمان و همراه با هم درنظر گرفته شود و هنگام طراحی باید هر پنج ملاک همزمان طراحی شود .
مثالی دیگر در رابطه با احساس راحتی و آرامش فرد .برای نمونه فرض کنیم . برای شخصی که در ایران زندگی میکند ، طراحی انجام میدهیم . او ایرانی است . جنسیت او مرد است . خب ، یک مرد ایرانی . دراین ملاک ( آرامش و راحتی )چه نکاتی هائز اهمیت است . مرد ایرانی مردیست که راحتی را دوست دارد . وقتی از سرکار به مطل می آید جویای آرامش است . آرامش را در منزل میبیند نه در بیرون از خانه . مثالی بسیار آمیانه برای اینکه این موضوع درک شود . آیا مردی ایرانی را تاکنون دیده اید که شلوار کُردی نپوشد ؟ این شلوار به دلیل راحتی فراوان مورد علاقه مردان ایرانیست . حال فرض کنید یک دکوراسیون بسیار لوکس و و همچنین پر از رنگ های سلطنتی . گویی در قصر هستی . آیا فکر میکنید مرد ایرانی حتی سمت شلوار کُردی میرود ؟ هرگز . احساس میکند در یک مجلس بسیار رسمی قرار دارد . حتی لباس راحت هم به سختی تن میکند .سخن آخر : معماری و دکوراسیون معماری سبک ندارد . ملاک طراحی دارد ولی قالب و محدودیت ندارد . تقلید در آن جایی ندارد . نمیتوان گفت که بر اساس فنگ شویی و سبک های دیگر طراحی کرده ام . زیرا فنگ شویی فقط یک علم برای جذب انرژی مثبت است . پس اگر طراحی کردن را فقط برپایه آن بگذاریم ، به این معناست که طرحمان فقط به یک جنبه نگاه کرده است و تک بعدی میباشد . تمامی ملاک ها همزمان باید مدنظر طراح باشد .

دکوراسیون داخلی

دکوراسیون داخلی

دسته :

از مطالب مشابه اين مطلب ديدن کنيد.

ارسال ديدگاه

دیدگاه بگذارید

avatar
  Subscribe  
Notify of
یوسف آباد-تقاطع ولیعصر (عج) و مطهری – خیابان لارستان – نبش کوچه پور فلاح پلاک۱۸
021-88854833