ارسال شده در ۲۷ مهر ۱۳۹۶

چکیده :

امروزه در ایران در بین دانشجویان معماری ، واژه دکوراسیون داخلی ، معنایی غیر از معنای حقیقی خود ، پیدا کرده است .بنابر این اینجانب درصدد برآمده ام که معنای واقعی این واژه ، بعلاوه نحوه طراحی دکوراسیون داخلی را شرح دهم . باشد که شاهد طراحی های بسیار مطلوب و معمارانه ، از دانشجویان ایران زمین باشیم … دکوراسیون داخلی ملاک هایی برای طراحی دارد . (۱- عنصر ۲- ماه تولد ۳- رنگ ۴- مصالح ۵- کاربری) برای طراحی مطلوب ، میبایست هر پنج مورد مورد بررسی قرار گیرد . که در طول مقاله به بررسی هریک پرداخته میشود .

سوالاتی که در این مقاله . به آن پاسخ داده خواهد شد :

-۱ معنای دکوراسیون داخلی چیست ؟

-۲ دکوراسیون داخلی باتوجه به چه نکاتی ، و بر چه اساسی شکل میگیرد ؟

-۳ دکوراسیون داخلی سبک دارد ؟

-۴ ریشه دکوراسیون داخلی در ایران ؟

و توضیحات کامل کننده دیگر . بعد از اتمام این مقاله ، انتظار می رود که دانشجویان معماری و شاخه های این رشته ، در زمینه دکوراسیون و طراحی داخلی ، بتوانند به بهترین ، اصولی ترین و کاربردی ترین شیوه ، طرح های خود را ارائه دهند . واژگان کلیدی : دکوراسیون – عناصر درونی – خصوصیات ماه تولد – رنگ شناسی –

طراحی داخلی

طراحی داخلی

مقدمه :

امروزه واژه دکوراسیون ، به معنایی عمومی تبدیل شده است . به این صورت که . ( رنگ ها را بگونه ای انتخاب کنیم که در یک تم رنگی باشند و چند طرح عام پسند و معمول)هرگز ! این معنا ، معنایی عام و معمول است و دور از اندیشه معماری . دکوراسیون واژه ای فرانسوی است . و در مفهوم . معانی دارد که تمامی رشته ها را دربر میگیرد . در ادامه به شرح کامل آن پرداخته می شود .

روش تحقیق:

این مقاله به صورت تحقیقات کتاب خانه ای و تجربی مکتوب شده است .

طراحی داخلی

طراحی داخلی

دکوراسیون

معنای لغوی صحیح دکوراسیون داخلی decoration به شرح زیر است :

لغتنامه دهخدا : واژه ای فرانسوی که در اصطلاح ، نمایشنامه و سینما . عمل تزئین . منظره یک صحنه . فرهنگ فارسی معین : عمل تزئین صحنه نمایش یا سینما . منظره یک صحنه . فرهنگ لغت عمید : تزئین صحنه تئاتر یا سینما . تزئینات داخلی ساختمان . معنای مفهومی و عملکردی این واژه به شرح ذیل است : نمیتوان تعریفی کتابی و شرحی تیتر وار برای آن درنظر گرفت . بنابر این توضیجاتی ارائه می شود و در ادامه ، نکات آن نیز ذکر میشود .

رنگ هایی در یک تم رنگی را در کنار هم بگذاریم . نتیجه چیست ؟ این یک دکوراسیون (طراحی داخلی)است ؟ از ترفندهای معمول و تقلید ، پیروی کنیم . نتیجه چیست ؟ آیا این طراحی داخلی محصوب میشود ؟ برای دکوراسیون سبک درنظر بگیریم ؟ آیا طراحی داخلی است ؟ این موارد ، هیچکدامشان طراحی داخلی نیستند . نتنها طراحی داخلی سبک ندارد ، بلکه برای معماری و کلیه شاخه های معماری نمیتوان سبک درنظر گرفت .(دلایل : رجوع به مقاله کانسپ های معماری و سبک های معماری ) آیا فردی را میشناسید که تمامی خلق و خو ، رفتار ، روحیات و علایقش مانند دیگری باشد ؟ خیر . نمیتوان اورا یافت . هیچ شخصی همانند دیگری نیست . این طبیعت است . نمیتوان با آن مقابله کرد . پس حال که اینگونه است . چرا دکوراسیونی که در آن طرف کره زمین طراحی و اجرا شده است ، در جایی دیگر از کره زمین نیز اجرا میشود ؟؟؟ در یک خانواده خصوصیات همانند دیگری نیست ، چه برسد به قاره ها . دکوراسیون باتوجه به خصوصیات فردی ، و نهایتا خصوصیات خانوادگی شکل میگیرد .(خانوادگی منظور اجتماعی از افراد است که در یک فضا با یکدیگر مدتی را میگذرانند . مثال خانواده – محیط کار – مدرسه – دانشگاه و . . . ) .

هر بنا دکوراسیونی شاخص و مختص به خودش ، در راستای کاربر ، دارد . به این معنا که : هر بنا باتوجه به نیازها ، خواسته هاپ ، علایق ، خصوصیات و خلق و خو و … مختص به افرادی که از آن بنا استفاده میکنند ، دکوراسیون مختص به خودش را دارد . طراحی دکوراسیون ، وابسته به عواملی است و طراحی آن بسته به ملاک هایی شکل میگیرد . که در ذیل ارائه می شود .

طراحی داخلی

طراحی داخلی

۱ عنصر :

هر فرد عنصری وجودی دارد .(آب – آتش – خاک – فلز – چوب -)قسمتی از خصوصیات اخلاقی و رفتاری فرد در راستای خصوصیات عنصر درونی اوست . به معنای آن که در طبیعت ، عنصر هرگونه که است ، فرد دارای آن عنصر نیز آن خصوصیات را در خود دارد .

مثال ۱: فردی عنصر درونیش چوب است . آتش چوب را میسوزاند . چوب آتش را تقویت میکند . چوب بر زمین قلبه میکند . زمین چوب را از بین میبرد . چوب از آب تغذیه میکند . آب چوب را فرسوده میکند . فلز چوب را میبرد . چوب در طبیعت اینگونه است . عنصر فرد نیز اینگونه میباشد . بنایی که خصوصیات آتش را داشته باشد . فضای مناسبی برای فردی که عنصر وجودیش چوب است ، نمیباشد . آتش چوب را نابود میکند .

مثال ۲: فردی عنصر درونیش آتش است . آتش سوزان است ، هرآنچه را در روبه روی خود احساس کند ، میسوزاند . گویی تاب دیدن برتر از خود را ندارد . غرورش کنار گذاشته نمیشود . هیجان و اشتیاق و شور از خصوصیات آتش است . آتش از چوب تغذیه میکند و چوب را از بین میبرد . چوب قدرت دهنده موقتی آتش است . آتش فلز را ذوب میکند . آب و آتش دشمنان دیرینه اند و صلحی برای آنها تعریف نمیشود ، ممکن است آب فراوان باعث آرامش موقتی آتش شود . خاک آتش را ساکت میکند . آتش خاک را محکم و استوار میسازد .

مثال ۳ : فردی عنصر درونیش آب است : حرکت از خصوصیات آب است . آرامش ، صبوری ، زندگی ، شخصیت آب را میسازد . آب ، خاک را از بین میبرد . خاک ، آب را آلوده میکند . آب و آتش تضاد هستند ( رجوع به مثال ۲ ). آب ، فلز را از بین میبرد . فلز در آب خاصیت آب را تغییر میدهد . آب ، چوب را از بین میبرد . چوب از آب تغذیه میکند . همانطور که ذکر گردید ، عنصر ، فقط قسمتی از طراحی را به خود اختصاص میدهد . این موضوع ، به این معنا نیست که تمام دکوراسیون داخلی وابسته به عناصر است . وابسته است ، ولی فقط قسمتی از وابستگی .

بر اساس محاسباتی ، عنصر وجودی افراد تعیین میشود ، که وابسته به جنسیت و تاریخ تولد فرد می باشد . فرمول . ( رجوع شود به کتاب ۳۶۵ راز فنگ شویی )

طراحی داخلی

طراحی داخلی

۲ ماه تولد :

افراد در ماه های مختلف متولد میشوند . که هرماه ، دارای نمادی است . ماه های تولد ، قسمتی از خصوصیات اخلاقی فرد را تشکیل میدهند . که بی ربط با عنصر وجودی نیست . خصوصیات اخلاقی ماه تولد ، یکی از راه هایی است که میتوان خلق و خوی کاربر بنا را متوجه شد و طرحی متناسب با آن خلق و خو خلق کرد . در این زمینه . کتب بسیاری میباشد که میتوان به آن رجوع کرد . خیر . این یک خرافات نیست . بلکه حقیقتی است . در رابطه با اخلاقیات متولدین ماه ها . این شیوه بسیار کمک میکند ، تا بدانیم افراد چه ویژگیهای اخلاقی دارند . تحقیق کنید ! بله . بپرسید . از افراد مختلف سوال کنید ، تا متوجه صحت این موضوع شوید . بله حقیقت دارد .

مثال ۱ : وقتی گفته میشود . نماد ماه مرداد ، شیر است ، فلز این ماه طلا ، عنصر آتش . این به این معناست که ما به عنوان یک طراح ، جواب اکثر سوالهایمان را بابت طراحی برای چنین شخصی دردست داریم …. البته آن قسمت از طراحی که به ماه تولد مربوط میشود . بسیار مشخص است . شیر سلطان است . از تجملات لذت میبرد . عنصرش آتش است . نمیتوان برای او فضایی با مشخصات عنصر متضاد ، طراحی کرد . طرحی که لایق برتری او نباشد ، مورد پذیرش نیست . اگر آرامشی که او برای خواب نیاز دارد ، فراهم نباشد ، خشم او مهار ناشدنیست . اگر آشپزخانه خانه او ، طوری طراحی شود که پنجره های دور تا دور آشپزخانه ، همسر اورا به زمین و زمان نشان دهند ، عواقبش بپای طراح است . در خانه یک مردادی آرامش و امنیت . حکم آب برای حیات را دارد . به فکر گل های مصنوعی و یا هرچیز مصنوعی دیگری برای تزئین قسمتی از منزل نباشید . از نظر او ، این کار جریان زندگی را کور میکند . و . . . آیا این نکات کمکی نکردند ؟ اینکه از خصوصیات رفتاری متولدین ماه ها آگاه باشیم . اصلا به این معنا نیست که فقط در راستای این موضوع طراحی کنیم . اصلا . این موضوع تنها قسمتی از طراحی را به خود اختصاص میدهد . برای آگاهی از خصوصیات اخلاقی متولدین ماه ها ، کتاب های بسیاری به چاپ رسیده است . بنده در این زمینه . دو کتاب را پیشنهاد میکنم .

۱ -کتاب طالع بینی خورشیدی – گرداورنده و نگارش : محمدرضا دژکام و مجید یزدانیان – نشر منشأ دانش 

۲- طالع متولدین ……………..( نویسنده این کتاب ، برای تک تک ماه ها کتابی در قطع کوچک ارائه داده است ) نویسندگان : لینداگودمن – کاتاکار – ریچاردکریز – ژوزف پولانسکی – مترجمین : دکتر شهرام ظریف – کامبیز هادی پور – ویراستار : معصومه منوچهری – انتشارات سما .

روش سومی هم در این باره وجود دارد . : به صورت تجربی( به این صورت که رفتار افراد متولد ماه های مختلف را در اطراف خود ، طی مدتی زیر نظر بگیریم و یا از آنها سوالاتی در این زمینه بپرسیم . ( ) این نکته قابل ذکر است که این روش فقط کامل کننده است و فقط به این روش نمیتوان اکتفا کرد ).

طراحی داخلی

طراحی داخلی

۳- رنگ :

رنگ از جمله مباحثی است که بیشترین اشتباه درآن رخ میدهد . اکثرا به زبان آمیانه ، سِت ( کنار هم قرار دادن چند رنگ در یک تم رنگی در کنار هم ) کردن رنگ را ، دکوراسیون میدانیم . افرادی که از دکوراسیون و معماری هیچ سررشته ای ندارند هم آن را میدانند ( این نکته باید ذکر شود که این روش اشتباه است ) . پس اگر قرار باشد رنگ هارا در یک تم رنگی انتخاب کنیم . تکلیف ملاک های دیگر طراحی چه میشود . ملاک های دیگر طراحی را کنار میگذاریم . آیا ما نیز همانند اشخاصی که در این زمینه اطلاعاتی ندارند باید فکر کنیم ؟ فرق بین ما و آنها چیست ؟

نکته دیگری که اشتباهاتی جبران ناپذیر درپی دارد ، در این عبارت جای گرفته است : ( روانشناسی رنگ ) رنگ روانشناسی ندارد . رنگ قرمز دارای خصوصیات زیر است . نه . ابدا . هرگز . رنگ برای یک مکان ، فرد ، شرایط ، یک معنا را دارد و یک حس بصری را ایجاد میکند . و برای یک مکان ، فرد و شرایط دیگر ، معنا و حس بصری دیگر . اصلا ثبات در این مقوله نمیگنجد . فرض کنید . که برای مکانی گرمسیر طراحی انجام میدهید . و آن طرف هم به شما گفته شده است . که روانشناسی رنگ قرمز ، هیجان آور است برای افراد افسرده پیشنهاد میشود . حال ، شما قرمز را برای چنین فرد افسرده ای در مکان گرمسیر انتخاب میکنید ؟ وقتی ما از رنگ شناسی آگاهی نداریم ، او چه گناهی دارد که از گرما و آشفتگی هلاک شود ‘۲E این مثال ، کمی به ندرت اتفاق می افتد . در مثالی دیگر به شرح آن میپردازم تا روشن تر شود . در روانشناسی رنگ ( گفته شد که اشتباه است) گفته میشود که رنگ آبی آرامش دهنده است . حال برای فردی با عنصر چوب ، میتوان از این رنگ به مقدار زیاد استفاده کرد . برای اینکه او آرامش داشته باشد . خیر . چیزی به جز تضعیف او در پی نخواهد داشت . اینکه رنگ ها همراه خود خصوصیاتی دارند . کاملا صحیح است . ولی اینکه این خصوصیات در همه شرایط یکسان است کاملا اشتباه میباشد . در جایی که رنگ قرمز و آبی درکنار همدیگر استفاده شده است . آرامش ایجاد میکند ؟ خیر چیزی به جز جنگ و تضاد را شاهد نخواهیم بود . رنگ ها خصوصیات دارند . شخصیت دارند . حس ایجاد میکنند . ولی این ها همه ثابت نیستند . قانون وجود ندارد . ثبات در میان نیست . معمول شده است که دکوراسیون منزل اکثر ایرانی ها رنگ های کرم و قهوه ای را به خود اختصاص میدهد . با روحیه خود این کار را نکنید . ! خود را به سمت افسردگی میبرید ؟ ! رنگ های کرم و قهوه ای ایجاد حس شاهانه میکنند . ظاهری فریب دهنده دارند . مدتی که بگذرد ، افسردگی در پیش است . بی روحی همراه آن میشود . ناامیدی ، امراض روحی ، بی رمقی ، و هزاران عوارض مخرب دیگر . امان از آن روزی که در خانه ای که نورگیری مناسب ندارد ، این رنگ ها بکارگرفته شوند( منظور رنگ غالب است . رنگ کرم و قهوه ای به وفور ) . رنگ ها همانند جوانان هستند و یا بهتر است گفته شود همانند تمامی ما انسان ها . تا کنون به این موضوع برخورده اید که در جلسه ای بنشینید و اکثر افراد با موضوعی موافق باشند ؟ دو گروه و دو نظر در جمع وجود دارد عده ای تعدادشان کم تر از آن عده دیگریست . قطعا آن تعداد از افراد که بیشتر هستند نظرشان ، نظر غالب بر جمع میباشد و بسیار تاثیر گذار تر از گروه دیگر . و یا بچه های مدرسه ای را دیده اید که چه رفتاری دارند ؟ تعداد بچه ای که در دعوا های شیرین دوران کودکی باهم متحد هستند ، برتری خود را به آن افراد کم اثبات میکند . رنگ ها نیز اینگونه اند . آن رنگ غالب که بیشترین تاثیر را چه از لحاظ بصری و یا چه از لحاظ فیزیکی داشته باشد ، تاثیر اصلی را بر روی فرد دارد . این طبیعت رنگ هاست . هیچ رنگی ، رنگ بد بشمار نمی آید . رنگ ها همه مفید و بسیار عالی هستند . اگر در جای خود بکارگرفته شوند .

طراحی داخلی

طراحی داخلی

 

دسته :

پربازديدترين ها

برچسب ها

آخرین جستجوها

از مطالب مشابه اين مطلب ديدن کنيد.

ارسال ديدگاه

1
دیدگاه بگذارید

avatar
1 Comment threads
0 Thread replies
0 Followers
 
Most reacted comment
Hottest comment thread
1 Comment authors
محمد Recent comment authors
  Subscribe  
newest oldest most voted
Notify of
محمد
Guest
محمد

عالی بوود

یوسف آباد-تقاطع ولیعصر (عج) و مطهری – خیابان لارستان – نبش کوچه پور فلاح پلاک۱۸
021-88854833